Katalog
produktów
E-Commerce Kontakt

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017 Elite logo Logo Fondazione Bonatti

EB 80: DRIVEN BY YOU, DESIGNED BY US.

Wyspy zaworowe EB 80

Prezentacja produktu

WYSPY ZAWOROWE – EB 80 - #easyautomation

EB 80 to coś więcej niż wyspa zaworowa. To system, który integruje w jednej platformie zarówno zawory rozdzielające o dowolnej funkcji jak i moduły wejść i wyjść cyfrowych
i analogowych, z którymi komunikacja odbywa się za pomocą większości protokołów dostępnych na rynku.
Przedstawiamy produkt, który uwzględnia ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie (analizy FMEA) oraz potrzeby zgłaszane przez sektor automatyki przemysłowej.
Wybrane zalety systemu:
• Szerokie możliwości zastosowania zarówno w bardzo rozbudowanych i złożonych systemach zawierających do 128 zaworów jak i prostych aplikacjach do 4 zaworów
(EB 80 BOXI) gdzie do tej pory było to nieuzasadnione ekonomicznie,
• Pełna dowolność w konfiguracji stref ciśnienia, separacji zasilania oraz wysoka funkcjonalność dzięki szerokiej ofercie modułów dodatkowych,
zaworów specjalnych etc.
• Odporność na niekorzystne warunki pracy - niskie wymagania do jakości
powietrza – klasa 4-7-3 wg ISO 8573,
• Ergonomia - bardzo łatwa zabudowa oraz ewentualna rekonfiguracja całej wyspy,
• Wbudowana diagnostyka również dla wersji Multipin oraz dostosowanie do koncepcji przemysłu 4.0.

Elementy systemu EB 80 stanowią program magazynowy co przekłada się na natychmiastową dostępność zarówno komponentów jak i już złożonych systemów
w dowolnej konfiguracji.

Dowiedz się więcej

Modele 3D

Pobierz model

Manuali prodotto EB 80

Video

Konfigurator

Uruchom