Katalog
produktów
E-Commerce Kontakt

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017 Elite logo Logo Fondazione Bonatti
Bezpieczna pnaumatyka Zawory serii 70 Syntesi Safe Air Syntesi Safe Air Syntesi Safe Air

Safe Air®

Metal Work - #readyforsafety
Oferta zawiera elementy dla poziomów bezpieczeństwa PL=c i PL=e,
zgodnymi z założeniami EN ISO 13849


ZAWORY SERII 70 SAFE AIR®
Zawory 1/8", 1/4", 3/8" odpowiednie dla układów bezpieczeństwa PL=c
(Wersja jednokanałowa) oraz PL=e (Wersja dwukanałowa)

 

BEZPIECZNE JEDNOSTKI PRZYGOTOWANIA POWIETRZA SYNTESI
Produkty pozwalające na budowę bezpiecznych jednostek przygotowania powietrza dla instalacji o poziomie PL=c (Wersja jednokanałowa)
oraz PL=e (Wersja dwukanałowa).


ZAWORY ISO 5599/1 SAFE AIR®

Zawory ISO 5599/1 wielkość 1,2 oraz 3 odpowiedni do budowy bezpiecznych instalacji pneumatycznych o poziomie PL=c (Wersja jednokanałowa)
lub PL=e (Wersja dwukanałowa), zgodnych z normą PL - EN ISO 13849.
 

DWURĘCZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Dostarczany z certyfikatem EN574 typ III.

 

Jednostka ONE serii SAFE AIR® 


Przegląd obowiązujących norm