MW Polska MW English
Sieć oddziałów Metal Work
CADENAS Pneumatyka - Katalog produktów
Leader of pneumatic components.

Do określenia niezawodności elementów pneumatycznych zastosowanych w systemach bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 należy użyć współczynnika B10d
Odnośnik: ISO 19973 - ISO 19973 - Pneumatic Fluid Power - Assessment of component reliability by testing

Definicja

Współczynnik b10 d określa ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu.

Wprowadzenie

Żywotność oraz niezawodność elementów pneumatycznych, mechanicznych i elektromechanicznych zależne są od wytrzymałości na zużycie elementów i podzespołów ruchomych. Żywotność elementów związana jest również z warunkami pracy, a w szczególności z:

  • Jakością sprężonego powietrza
  • Kompatybilnością chemiczną czynnika smarnego z uszczelnieniami
  • Temperaturą pracy
  • Zewnętrznymi czynnikami środowiska pracy, takimi jak: pyły, gazy i ciecze

Aby uniknąć przedwczesnego, niepodlegającego gwarancji zużycia produktów, należy zapewnić ich prawidłową i zgodną z wytycznymi producenta eksploatację.

Zalecane warunki pracy dla produktów Metal Work podane są w Katalogu Głównym.

Jeżeli w katalogu nie określono inaczej, jakość sprężona powietrza powinna być zgodna
z klasą 3-4-3 wg ISO 8573-1.


Rodzina produktów

b10 d [cykle]

Siłowniki

Siłowniki ISO15552, siłowniki okrągłe serii RNDC, uszczelnienia poliuretanowe

30.000 km
lub 75x106 cykli dla skoku roboczego 200mm

Siłowniki ISO15552, siłowniki okrągłe serii RNDC, uszczelnienia: guma NBR, FKM/FPM oraz do niskich temperatur

15.000 km
lub 37x106 cykli dla skoku roboczego 200mm

Siłowniki ISO6432, siłowniki SSCY, Siłowniki kompaktowe, siłowniki serii liner, siłowniki zatrzymujące, uszczelnienia poliuretanowe

60x106 cykli

Siłowniki ISO6432, siłowniki SSCY, Siłowniki kompaktowe, siłowniki serii liner, siłowniki kompaktowe z prowadnicami, uszczelnienia: guma NBR, FKM/FPM oraz do niskich temperatur

30x106 cykli

Siłowniki Two Flat

15 x106 cykli

Siłowniki beztłoczyskowe

10.000 km
lub 25x106 cykli dla skoku roboczego 200mm

Hamulce hydrauliczne serii BRK, zintegrowane hamulce hydrauliczne

5 x106 cykli

Pozostałe standardowe siłowniki w katalogu głównym

Przyjamniej 15 x106 cykli

Handling

Chwytaki serii P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11

5 x106 cykli

Siłowniki wahadłowe serii R1, serii R3

10 x106 cykli

Jednostki liniowe serii S10, serii S11, serii S12, serii S13

10 x106 cykli

Zawory

Zawory sterowane mechanicznie:
serii VME, serii 70 MEV

2 x106cykli

Zawory sterowane ręcznie:
serii 70 MAV, serii PEV sterowane nożnie, dwuręczny zawór bezpieczeństwa

1 x106cykli

Zawory sterowane pneumatycznie:
serii 70 PNV, serii Mach 16 MPV, serii Mach 11 MPV, serii NAMUR, serii ISO5599 IPV, serii Mach 18 MPV

50 x106cykli

Zawory sterowane elektrycznie:
serii 70 SOV, serii NAMUR, serii ISO5500 ISV, serii Mach 18 MSV, serii Mach 11 MSV, serii Mach 16 MSV, serii Multimach, serii HDM, serii CM, serii PIV.M, serii PIV na płytę i w linii, CNOMO, serii Minimach, serii PLT-10, serii SOV-L

50 x106cykli

Field bus (część elektryczna bez zaworów):
HDM+AS-interface, HDM+Profibus, moduły wejść Profibus-DP, Profibus-DP przeznaczony dla Mach 16, Profibus-DP / Interbus-S / Can-open / Device–Net dla Multimach

100 x106cykli

Jednostki przygotowania powietrza

Żywotność jednostek przygotowania powietrza jest określona jako ilość cykli (otwarcie/zamknięcie) dla zaworów odcinających oraz zaworów redukcyjnych, oraz jako liczba spadków ciśnienia (odpowietrzenia) od 6.3 do 0 bar dla pozostałych elementów.

Filtry, depuratory, osuszacze:
serii Skillair, Bit, New Deal, ONE

Nieskończoność

Zawory redukcyjne i filtry z zaworem redukcyjnym:
Serii Syntesi, Skillair, Bit, New Deal, ONE, GS, Skilltronic, Regtronic, RML, RMC, RMS

10 x106cykli

Smarownice:

Serii Syntesi, Skillair, Bit, New Deal

50 x106cykli

Zawory odcinające V3V:
serii Syntesi, Skillair, New Deal, ONE

10 x106cykli

Zawory łagodnego startu APR:
Serii Syntesi, Skillair, ONE

10 x106cykli

Przekaźniki pneumo-elektryczne serii PS

5 x106cykli

Akcesoria

Zawory dławiąco-zwrotne MRF i RFL

50 x106cykli

Zawory szybkiego spustu VSR

50 x106cykli

Zawory zwrotne VNR

50 x106cykli

Zawory stopu STP

50 x106cykli

Zawory odcinające VCS

50 x106cykli

Zawory wyższego sygnału VOR

50 x106cykli

Pneumatyczne elementy logiczne

50 x106cykli


Concesio, 23rd December 2009Facebook You Tube Linked-In    Raineri Design