//
Katalog produktów Katalogi
produktów
ecommerce E-Commerce Kontakt

Metal Work

Logo Fondazione Bonatti 50 anni, 1967 - 2017 Elite logo

Dyrektywa maszynowa i standardy bezpieczeństwa

 


Z uwagi na trwające obecnie zmiany dyrektywy maszynowej oraz bezpieczeństwa maszyn (zakończenie prac przewidziano na rok 2012),
Metal Work przygotował poniższe objaśnienie tak aby zastosowanie i interpretacja nowych przepisów była jak najbardziej prosta i zrozumiała.

The machinery and safety directive is currently evolving. New standards have appeared, others have been superseded, but some of them extended until 2012.
This document drawn up by Metal Work and the attachments are intended to make interpretation of the rules as simple as possible.

Lista głównych standardów

Numer Nazwa Uwagi
EC 2006/42 Dyrektywa maszynowa
Product conformity declaration
Nie dotyczy elementów pneumatycznych gdyż nie są one określane jako maszyny lub pseudo maszyny.
EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo odnośnie elementów systemu sterowania, część 1: Ogólne zasady projektowania Dotyczy tylko tych elementów pneumatycznych które są zastosowane w funkcjach BEZPIECZEŃSTWA.
EN IEC 62061 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczące elektrycznych, elektronicznych oraz programowalnych elementów systemów sterowania Pozwala na integrację podsystemów zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 13849-1.
ISO 19973 Pneumatic Fluid Power- Oszacowanie niezawodności elementu poprzez testowanie Umożliwia obliczenie niezawodności poprzez współczynnik B10d

 

Dyrektywa maszynowa
Dyrektywa Maszynowa, EC 2006/42, nie dotyczy bezpośrednio elementów Metal Work, gdyż nie są one określane jako "maszyny" lub "pseudo maszyny", oraz nie są elementami bezpieczeństwa. Zarówno Organizacja CETOP (European Fluid Power Committee) jak i Organizacja Machinery Working Group of the European Commission wydały jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.
Oświadczenie CETOP.

Zarówno projekt jak i wykonanie produktów Metal Work muszą być zgodne z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dla urządzenia lub maszyny, do którego budowy zostały użyte. Gwarancją spełnienia tych standardów są Deklaracje Zgodności z Dyrektywą 2006/42.

Deklaracje zgodności

Systemy bezpieczeństwa
Projektant systemu bezpieczeństwa stosujący standard EN ISO 13849-1 zobowiązany jest do określenia Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa [performance level (PL)]. Aby określić (PL) oraz wyznaczyć wartość Średniego Czasu Międzyawaryjnego MTTFd (mean time to dangerous failure) konieczna jest znajomość wartości współczynnika b10 d * elementów użytych do budowy systemów bezpieczeństwa.

* Współczynnik b10 d jest wyznacznikiem niezawodności określającym ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu. Współczynnik musi być określony przez producenta elementów pneumatycznych. 
Może być określony w nawiązaniu do normy ISO19973.


Współczynnik b10 d jest wyznacznikiem niezawodności określającym ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu. Współczynnik musi być określony przez producenta elementów pneumatycznych. 
Może być określony w nawiązaniu do normy ISO19973.

Metal Work określił wartości współczynnika b10 d dla wszystkich produktów i sporządził ich listę w dokumencie nazwanym "Reliability_B10d".